Интер Експо Център с обръщение към изложители, посетители и партньори

Интер Експо Център с обръщение към изложители, посетители и партньори

Здраве и безопасност – основните ни цели

Уважаеми изложители и посетители,

С променената и усложнена в глобален план ситуация, изложители, посетители, организатори, лектори и професионалистите във всеки бранш осъзнават, че е важно да запазим изложенията като сигурните места за професионални срещи и правене на бизнес и като най-бързата пътека за ускоряване на икономическо възстановяване след кризата и последващо развитие.

Специализираните изложения с B2B ориентация, като реални бизнес платформи предлагат незаменим начин за бързо и устойчиво връщане на икономиката до възможно най-голяма нормалност, като акцентират върху бизнес контактите и професионалните представяния.

Логистиката, производството, продажбите и комуникацията ще се променят и активирането на икономическите връзки и създаването на устойчиви бизнес контакти ще бъдат по-важни от всякога. Ето защо от съществено значение е всички участници на пазара да са информирани и подготвени съобразно средата.

С променящата се ситуация се наблюдава поетапно облекчаване на мерките в страната и чужбина, като различните категории обществени места, магазини за хранителни продукти и други стоки, заведения за хранене, хотели и други обекти съответно сe подготвят внимателно за завръщането на своите гости и клиенти като прилагат установените правителствени разпоредби.

Убедени сме също, че участниците в нашите търговски панаири осъзнават своята отговорност и ще се придържат към правилата за безопасност и предпазните мерки, които са приложими към момента на провеждане на изложението.

Пандемията COVID-19 повлия на всеки един бизнес и за нас като организатор на големи специализирани изложения е задължително да се грижим за здравето и безопасността на всички изложители и посетители в изложбените зали на Интер Експо Център.

Екипът на Интер Експо Център