Духът на Wine&Spirits Show излиза отново от бутилката през април