Последствията от Covid-19 за винения бранш: Бизнес доклад на ProWein за 2020, II част

От името на ProWein университетът в Гайзенхайм (Райнгау, Германия) е анкетирал близо 3500 експерти от 49 държави

Предлагаме ви втората част от бизнес доклада на ProWein със заключенията от първото глобално проучване върху последствията от Covid-19 за световния винен бранш.

Първата част от доклада ще откриете ТУК.

От името на ProWein университетът в Гайзенхайм (Райнгау, Германия) е анкетирал близо 3500 експерти от 49 държави в края на 2020 г., като е обхваната цялата верига на стойността в лозаро-винарския бранш.

Реакции на бранша

 • Онлайн комуникацията процъфтява

В резултат на Covid-19 кризата както производителите, така и търговците на дребно напълно са пренастроили своя маркетинг с много силен фокус върху всички онлайн канали. 60% от винопроизводителите и около 50% от търговците на дребно, както и хотели и ресторанти са засилили комуникацията със своите клиенти чрез социалните медии (Facebook, Instagram и др.). Всеки трети търговец на вино пуска онлайн реклами. Почти всяка четвърта винарна и всеки пети търговец на вино са провеждали онлайн дегустации, за да достигнат до своите клиенти по време на т. нар. локдаун. По същия начин всяка четвърта винарна и всеки десети търговец на вина са отворили нов онлайн магазин, собственост на компанията.

 • Винопроизводителите са се фокусирали върху преките потребители и търсят нови канали за продажба

Продажбите на директни клиенти могат да бъдат увеличени за 44% от винопроизводителите – най-вече чрез специални оферти с отстъпки (46%) и активизиране на клиентите чрез бюлетини (40%). Всеки четвърти винопроизводител се е опитал да се възползва от увеличаването на продажбите в търговията с хранителни продукти и онлайн търговията, като е договарял нови листвания.

 • Услугата за доставка като безопасното средство в ситуацията

Според мотото, което гласи, че ако потребителят не може да дойде при виното, тогава виното ще отиде при потребителя, всеки втори търговец на дребно, всеки трети ресторант и всеки четвърти производител на вино предлагат услуга за доставка на своите продукти. Това позволява безконтактно и безопасно получаване на стоките, без потребителите на вино да напускат домовете си. За ресторантите обаче тази услуга за доставка успява да компенсира само част от приходите, тъй като атмосферата, услугите и преживяването при посещение в ресторант не могат да бъдат доставени в дома на клиента.

 • Намаляване на разходите и използване на програми за държавни помощи

80% от фирмите, засегнати от кризата, са били принудени да намалят разходите си, за да оцелеят икономически. Половината от бизнеса е трябвало да отложи планираните иновации и инвестиции. Четири от десет компании са използвали програми за помощи, за да могат да продължат да плащат на служителите. Всеки пети производител е бил принуден да съкрати служители. Един на всеки десет анкетирани производители участва в кризисна дестилация, чиято цел е да премахне излишните количества вино от пазара в много страни (с изключение на страни като Германия, където кризисната дестилация не беше разрешена). В цяла Европа около 10 милиона хектолитра (повече от една годишна реколта в Германия) са били съхранявани или дестилирани като част от кризисните мерки, предприети от Европейския съюз.

Промяна в поведението на потребителите

 • Потребителите се утешават с вино

По време на локдауна търговците наблюдават по-голяма готовност у потребителите да харчат пари, за да се поглезят и утешат със специално вино като компенсация за отмененото си пътуване в чужбина. Също така поради факта, че тази година много потребители прекарват почивката си у дома, те се обръщат по-често към местни и регионални вина. Търсенето на пенливо вино страда особено от липсата на социални поводи и тържества, на които то обикновено се пие.

 • В бъдеще се очаква клиентите да станат по-чувствителни към цените

Очакваните отрицателни икономически ефекти от корона кризата ще се отразят и върху доходите, с които потребителите ще разполагат в бъдеще. Следователно търговците на вино очакват купувачите да бъдат по-чувствителни към цените в бъдеще, но в същото време се надяват да се увеличи търсенето на регионални и устойчиво произведени вина.

 • Очаква се много бавно възстановяване на ресторантьорството и износа

Експертите единодушно очакват бавно възстановяване на ресторантьорството и хотелиерството. Мнозинството очакват по-нататъшна сдържаност и предпазливост от страна на туристите дори след кризата и само всеки трети се надява на бързо и мощно подобрение. Следователно от хотелите, ресторантите и техните доставчици на вино се изисква да устоят, за да преодолеят тази фаза и да оцелеят икономически. Всеки трети експерт е оптимист и очаква пълно възстановяване на продажбите на вино в ХоРеКа сектора след Covid-19, което също предлага възможности за нови иновативни бизнес концепции.

 • Търсенето в търговията с вино е малко по-ниско

 Едва четири от всеки десет купувачи сред специализираните доставчици във винения сектор, ресторантьорството и хотелиерството възнамеряват да включат и закупят нови вина от нови производители през 2021 г. Същевременно всеки трети доставчик ще бъде принуден да купува по-малко вино през следващата година поради необходимост от съкращаване на разходите и намаляване на обвързания капитал.

Очаквания за бъдещето

 • Очаква се устойчив ефект от промяна в каналите за продажба

Експертите са единодушни, че онлайн търговията с вино ще продължи да играе много важна роля след пандемията. По същия начин анкетираните смятат, че продажбите на вино чрез търговци на дребно ще излязат по-силни от кризата. Всеки трети очаква също така в бъдеще да продължат да се продават първокласни вина от търговците на дребно.

 • Очаква се в бъдеще търсенето на вино да е малко под нивото от преди пандемията

За периода непосредствено след Covid-19 едва един от седем експерти очаква търсенето на вино да се възстанови до предишното ниво. Делът на анкетираните, които очакват частично възстановяване, е малко по-висок от дела на онези експерти, които очакват търсенето на вино да се увеличи. Хората от винения бранш, чието поле на действие е съсредоточено в Централна Европа, са малко по-оптимистично настроени от винопроизводителите с фокус в Южна Европа. Производителите на вино от Германия и Новия свят, както и търговците на вино, очакват търсенето на вина от високата категория да бъде по-голямо след кризата, отколкото преди нея. Очакванията на винопроизводителите от Южна Европа за търсенето на премиум вина са доста по-скромни.

Стратегическо пренастройване на лозаро-винарския сектор

 • Ускорява се дигиталната трансформация на лозаро-винарската индустрия

Компании от всички звена на веригата на стойността на виното са съгласни, че дигитализацията ще играе много по-голяма роля във винарската индустрия. Въпреки че все още има правни пречки при трансграничните онлайн продажби между страните от ЕС, двама от трима експерти са съгласни, че в бъдеще производителите ще се съсредоточат повече върху своя пряк дигитален маркетинг. Също така 56% от търговците на дребно планират да увеличат разходите си за дигитален маркетинг и повече от един на всеки трима иска да инвестира в нови начини за достигане до клиенти си по-ефективно (цифрово). Освен това внедряването на дигитализацията в производството на вино ще продължи да се ускорява и експертите са съгласни, че е малко вероятно Covid-19 кризата да забави този процес.

 • Covid-19 ускорява структурните промени и диверсификацията

 Според мнението на анкетираните експерти внезапният срив на важни канали за продажба и на пазари за износ вероятно ще доведе до по-голяма диверсификация за винопроизводителите, за да се понижи зависимостта им и рискът при отделните канали и пазари. Това ще бъде възможно само чрез по-нататъшно развитие на бизнеса или чрез партньорства, които да гарантират допълнително специализиране и да осигуряват необходимия обем продажби. Двама от трима анкетирани производители очакват кризата Covid-19 да има толкова негативно въздействие върху индустрията, че някои от производителите да не оцелеят икономически. Това би означавало по-нататъшно ускоряване на текущата структурна промяна, което ще доведе до по-малко на брой, но по-големи производители.

 • Covid-19 забавя движението за устойчивост във винения бранш

От предишния бизнес доклад на ProWein за 2019 г. става ясно, че ескалиращите климатични промени са довели до нарастващ ангажимент за устойчивост в лозаро-винарския сектор. Повечето мерки за опазване на околната среда обаче изискват инвестиции. Covid-19 вече доведе до отлагане на инвестициите и атакува икономическото състояние на много компании, което е пречка пред необходимите мерки за повишаване на устойчивостта. Поради това трима от десет експерти се опасяват, че производителите няма да могат да увеличат своята екологична устойчивост и да се адаптират към изменението на климата толкова бързо, колкото е необходимо.

Проучването е проведено за ProWein от Института за изследвания на виното и напитките към университета в Гайзенхайм (Райнгау, Германия), под ръководството на проф. д-р Симоне Лозе, заедно с нейния екип. С тези доклади ProWein предлага един барометър на световния винен пазар в дългосрочен план и всяка година разглежда специални проблеми, важни за бранша.

Текстът е препубликуван от сайта divino.bg. Втората част от анализа ще откриете ТУК.

Анализът можете да откриете на линка: https://divino.bg/Posledstviyata-ot-Covid-19-za-vineniya-bransh–Biznes-doklad-ProWein-2020

Информация за предстоящото Wine & Spirits Show Sofia , ще откриете ТУК.

Wine & Spirits Show Sofia – първото по рода си бизнес изложение в сектора

Последствията от Covid-19 за винения бранш: Бизнес доклад ProWein 2020

Защо да изберем професионално направеното вино?