Последствията от Covid-19 за винения бранш: Бизнес доклад на ProWein за 2020, II част