Българска асоциация на независимите лозаро-винари

На колективния щанд ще открием много интересни български производители

Българска асоциация на независимите лозаро-винари

Българска асоциация на независимите лозаро-винари е създадена през 2012 г. Асоциацията е член на CEVI – единствената международна организация, която представлява интересите на независимите лозаро-винари в Европа. 

Тя представлява и защитава интересите на независимите лозаро-винари, промотира качеството и автентичността на българското вино. Участва в прокарването на свои идеи и практики по отношение на земеделските и винопроизводствените политики в страната и тези в областта на устойчивото развитие и развитието на селските райони.

http://baiw.org/ 

http://cevi-eciw.eu/


Bulgarian Association of Independent Winegrowers (BAIW), Lajos Kossuth Str. N 39 1606 Sofia
6
D3
ivo@baiw.org
www.baiw.org

Българска асоциация на независимите лозаро-винари обединява съмишленици, прилагащи концепцията за предприемача, който, близо до тероара,  е едновременно лозар и винопроизводител и има директна връзка с крайния клиент. 

Винарни, които ще участват на общия щанд:

Братанови

Иво Върбанов

Богдая

Бендида

Вила Мелник

Капатово

Страцин

Заара естейт

Виа Антика

Братя Георгиеви

Камея

Милков & Георгиев

Росиди

Еолис