Орбелус

Естественият път от самото начало на проекта е биолозарство и винарство – работи се в хармония с природата и с мисъл за земята, която се оставя на идните поколения.

Орбелус

Орбелус е създадена от две семейства, приятели от над 25 години. Идеята е, да се покаже идентичността на долината на Струма и уникалния й сорт – мелнишката лоза. През 2006 г. са засадени първите лозя, през 2009 г. се появява първата реколта вина, а през 2014 г. отваря врати и винарната на Орбелус. Естественият път от самото начало на проекта е биолозарство и винарство – работи се в хармония с природата и с мисъл за земята, която се оставя на идните поколения.

Лозята на Орбелус са в землищата на селата Капатово, Кромидово, Хърсово, Марикостиново – район, повлиян от Средиземно море и ограден от седем планини. Специфичният климат и глинестите и песъкливи почви са сред водещите фактори с принос за богатия южен вкус на вината. Местните сортове, които се отглеждат, са червените ранна мелнишка лоза, широка мелнишка лоза, мелнишки рубин и белият сандански мискет, а класическите са каберне совиньон, мерло, сира и белите шардоне, вионие и пино гри – тук те имат специфичен характер. Местните условия дават възможност и за експерименти с по-редките за България, но подходящи за Долината на Струма гренаш ноар, мурведър, марселан, пти вердо, примитиво и белия асиртико.


A6
www.orbelus.bg