Ша№5

Ша№5

#шано5 е проект, роден от страстта да се комбинира хубавата храна с хубави напитки. Всяка рецепта е създадена от Георги Д. Георгиев с изключително внимание към процесите и продуктите, така че да се получи най-добрата възможност за партниране с храна. Двойно охмелената neIPA е най-богата на аромати, ръжената IPA е с най-силно тяло, а ПиронА е нашето свежо предложение за неделя сутринта.


София
5
С14
+359 888 334 881
sip@sh5.bee
www.sh5.beer