Факти и цифри

Профил на посетителите:
 • Търговия на едро и дребно
 • Търговска верига
 • Магазин за хранителни стоки
 • Внос/износ
 • Дистрибуция
 • Месопроизводство имесопреработване
 • Млекопризводители имлекопреработватели
 • Зърнопроизводство/хлебопроизво
 • Винопроизводство
 • Енолози/сомелиери
 • Консервна промишленост
 • Био продукти
 • Машини и оборудване за ХВП
 • Хотелски бизнес
 • Ресторантьорство/кафетерия/кетъринг услуги
 • Спедиция/Логистика
 • Крайни клиенти
 • Училища/университети
 • Други