Новини

Новини от изложението

Събитието ще се проведе на открито, при стриктното спазване на противоепидемичните мерки
Северозападният район обхваща земите северно от западните дялове на Стара планина. Негови естествени граници са Сърбия на запад, река Дунав на север.
В края на миналата 2020 година шестима от българските винени професионалисти бяха така отзивчиви да споделят – в 5 минитеми – вижданията си за близкото бъдеще на виното: какви тенденции очакват да се наложат, какви винени стилове и моди ще се утвърдят или появят…