Последствията от Covid-19 за винения бранш: Бизнес доклад ProWein 2020

В средата на декември бяха оповестени заключенията от първото глобално проучване върху последствията от Covid-19 за световния винен бранш, направено по поръчка на ProWein

В средата на декември бяха оповестени заключенията от първото глобално проучване върху последствията от Covid-19 за световния винен бранш, направено по поръчка на ProWein.

От името на ProWein, университетът в Гайзенхайм (Райнгау, Германия) е анкетирал експерти от 49 държави в края на 2020 г., като е обхваната цялата верига на стойността в лозаро-винарската индустрия. Тазгодишното проучване се фокусира върху ефектите от Covid-19 върху глобалния  винарски сектор.

Според г-жа Симоне Лозe, директор на Института за изследвания на виното и напитките към Университета в Гайзенхайм, тазгодишният бизнес доклад на ProWein е първият в световен мащаб, който количествено определя глобалното въздействие на Covid-19 върху различните области на лозаро-винарския сектор и измерва очакванията за необходимата ориентация на индустрията в бъдеще. Изключителното значение на темата Covid-19 за лозаро-винарския бранш може да се оцени и от високия процент на участие на международни експерти, чиито брой се удвои в сравнение с предходните години и достигна до почти 3500 участници, казва Бастиан Мингерс, директор на ProWein. Това подчертава високата информативна стойност на настоящия бизнес доклад. Всеки в бранша има голям интерес да сравнява ефектите върху своя бизнес с последствията при останалите. Освен това всички компании търсят отправни точки за възможни стратегии и изход от кризата, почертава Мингерс.

Обобщение

Пандемията Covid-19 и произтичащият от нея спад на икономическата ситуация са най-сериозните заплахи за лозаро-винарската индустрия, които оставят на заден план други предизвикателства като здравната политика, изменението на климата и международната търговска война.

 1. Закриването на хотели и ресторанти, причинено от пандемията, доведе до глобално нарушаване на каналите за дистрибуция на вино. Търговията на дребно и онлайн търговията, а до известна степен и специализираната търговия с вино, са се възползвали от тези промени в много страни. Липсата на чуждестранни туристи обаче, причинена от пандемията, доведе до рязък спад в местната консумация на вино в много винарски страни.
 2. Въздействието на кризата Covid-19 върху производителите на вино варира в зависимост от фокуса им върху продажбите. По-малките винарни бяха особено засегнати от затварянето на ресторанти и хотели и липсата на туристи.
 3. Едновременното въздействие на пандемията в целия свят доведе до глобален спад на износа на вино, особено в страни с висок дял на консумация на вино по време на социални събития и в ресторантите. Индустрията очаква много бавно възстановяване на туризма и износа, като очаква и по-нататъшно влошаване на икономическата ситуация през 2021 г. За повечето производители на вино в Испания, Франция и Италия някои от най-силните им канали на продажби по отношение на стойност и обем са били засегнати едновременно. Тези ефекти далеч не биха могли да бъдат компенсирани от увеличаване на онлайн продажбите.
 4. В отговор на пандемията както търговците на дребно, така и производителите засилиха своята онлайн комуникация, отвориха онлайн магазини, проведоха онлайн дегустации и предложиха услуги за доставка. Тази дигитална трансформация на лозаро-винарската индустрия, която беше значително ускорена от Covid-19, ще продължи и в бъдеще, според експертите.
 5. Намаляването на разходите и правителствените програми за помощ досега са успели да предотвратят големи съкращения и затваряне на индустриални производство. Експертите обаче очакват индустрията да се консолидира и да стане все по-концентрирана, ако с напредването на пандемията някои фирми са принудени да затворят. В бъдеще компаниите ще се стремят и към по-голяма диверсификация на различните канали за продажба и пазари, за да потижат риска по-ефективно. Например производителите ще се опитват да преминат главно към директен бизнес с клиенти и да избягват търговските обекти за хранителни стоки на дребно, което допълнително ще засили конкуренцията в тези канали в бъдеще. Има опасение, че намаляването на разходите и отложените инвестиции също ще забавят адаптацията на лозаро-винарския сектор към изменението на климата и подобряването на екологичната устойчивост.
 6. Въпреки че много потребители се утешават с вино по време на пандемията, експертите очакват, че икономическите последици от Covid-19 ще доведат до повишена чувствителност към цените и до по-ниски продажби на вина от високата категория в бъдеще. За разлика от тях, глобалните продажби на вино като цяло се очаква да се възстановят в по-голямата си част след Covid-19.

Текущи предизвикателства за лозаро-винарската индустрия

 • Covid-19 и икономическата ситуация в момента са основните заплахи за лозаро-винарския сектор

Ефектите от кризата Covid-19 и очакваното отрицателно въздействие върху глобалната икономическа ситуация са най-важните предизвикателства пред винената индустрия тази година. В сравнение с миналата година заплахата от изменението на климата и здравната политика се оттеглиха на заден план поради острата заплаха от пандемията, но все още се считат за важни.

Covid-19 причинява смущения в каналите за продажби на вино

 • Ограниченията, наложени от пандемията, променят продажбите на вино

В резултат на глобалните ограничения кризата с Covid-19 доведе до внезапна промяна в покупателното поведение на потребителите. В много страни има затваряния и ограничения в ресторантьорството и хотелиерството. Международният туризъм, който е от огромно значение за продажбите в страни като Испания, Франция и Италия, също изпадна в застой. В замяна на това потребителите станаха по-зависими от това да купуват виното си в магазините за хранителни стоки или онлайн.

 • Закриване и ограничаване на HoReCa сектора

Ограниченията, наложени от Covid-19, засягат главно ресторанти и хотели, 77% от които, според резултатите от проучването, трябва да бъдат затворени поне временно. Наложените хигиенни мерки доведоха до по-високи оперативни разходи, ограничения в предлаганите услуги, по-ниска степен на заетост и спад на оборота за повече от 60% от ресторантите и хотелите. Целият сектор пострада и все още страда от почти пълната отмяна на частни и публични събития и тържества.

В сравнение с ресторантите и хотелите, търговията с вино беше много по-малко засегната, като само 25% от фирмите е трябвало да затворят и/или да претърпят загуба на оборот. От друга страна 38% от търговците на вино отчитат увеличени продажби от март 2020 г. насам.

 • Икономически последици за HoReCa сектора

Хотелите и ресторантите са най-силно засегнати от затварянето, хигиенните мерки и колапса на туризма. За около 80% от бизнеса икономическото положение се влоши поради Covid-19, а за 30% – влошаването е много сериозно. Започвайки от положително ниво през 2019 г., икономическата ситуация на хотелите и ресторантите е паднала драстично до най-отрицателното ниво от всички изследвани подсектори (брънки от веригата на стойността) в лозаро-винарската индустрия. За разлика от тях, настоящото икономическо състояние на специализираните търговци на вино е най-положителното от всички сектори, дори ако е по-лошо в сравнение с предходната година. Търговците на едро и вносителите са между двете крайности със значителен спад, но до голяма степен задоволителна икономическа ситуация.

 • Икономически последици за винопроизводителите

Като цяло по-голямата част от винопроизводителите по света имат отрицателни последствия от  промените в обема на продажбите, свързани с Covid-19. Чрез включването им в търговията на дребно с хранителни стоки, особено по-големите производители – винарни и кооперации, са успели да компенсират част от загубите си. Независимо от това, почти 60% от бизнеса отчита икономически загуби поради Covid-19. 70% от по-малките винарни, които са още по-зависими  от винения туризъм и гастрономията, са почувствали влошаване на икономическото им състояние  поради Covid-19. Въпреки че винопроизводителите са увеличили продажбите си чрез онлайн каналите, стартовото ниво е било много ниско и повечето винарни досега не са могли да компенсират загубите от важните канали за продажби, свързани с ресторантите, износа и винения туризъм . Винопроизводителите от Средиземноморските страни, по-специално, нямат лесен достъп до потребителите в Централна и Северна Европа поради регулирането на вътрешно-европейската онлайн търговия с вино.

 • Износът намалява поради глобалното въздействие на пандемията

Поради глобалния мащаб на пандемията, каналите за продажба на вино се изместиха почти едновременно на всички световни пазари. В резултат на това имаше значителен спад на износа  от трите основни страни производителки на вино, като Франция и Испания вече бяха засегнати от допълнителни мита за внос в САЩ от октомври 2019 г. Загубата на износ за Италия беше по-малка поради освобождаването от това допълнително бреме.

Освен САЩ, пазари като Китай и Хонконг бяха особено засегнати от кризата. Там частното потребление все още е относително ниско и виното се консумира главно при специални социални поводи, които вече не се провеждат поради Covid-19. Износът за страни като Холандия или Швейцария, където виното играе важна роля в сектора на гастрономията, също намаля през 2020 г. Перспективите за възстановяване на износа през 2021 г. са скромни.

Текстът е препубликуван от сайта divino.bg. Втората част от анализа ще откриете ТУК.

Анализът можете да откриете на линка: https://divino.bg/Posledstviyata-ot-Covid-19-za-vineniya-bransh–Biznes-doklad-ProWein-2020

Информация за предстоящото Wine & Spirits Show Sofia , ще откриете ТУК.

Последствията от Covid-19 за винения бранш: Бизнес доклад на ProWein за 2020, II част

Реколта 2019 в Бургундия – най-добрата за последния век?

Защо да изберем професионално направеното вино?