Братя Георгиеви WineMakeryClub

Georgievi Bros. WineMakeryClub e малка семейна винарна, намираща се в полите на Пирин планина

Братя Георгиеви WineMakeryClub

Georgievi Bros. WineMakeryClub e малка семейна винарна, намираща се в полите на Пирин планина. Двамата братя са се фокусирали върху производството на висококачествени вина от иконичния местен сорт широка мелнишка лоза.


6
D3