Департамент по земеделие на САЩ

Департаментът по земеделие на САЩ осигурява връзката на американското земеделие със световното, увеличавайки възможностите за търговия. Офисът на Департамента по земеделие е част от посолството на САЩ в България.

Департамент по земеделие на САЩ

Департаментът по земеделие на САЩ осигурява връзката на американското земеделие със световното, увеличавайки възможностите за търговия. Офисът на Департамента по земеделие е част от посолството на САЩ в България. Дейността на офиса е свързана с публикуване на пазарни анализи и проучвания, разширяване и поддържане достъпа до външни пазари за американските земеделски продукти, провеждане на маркетингови промоции на американски хранителни продукти, пълно съдействие при установяване на контакти за разширяване на портфолиото на съществуващ бизнес или за установяване на нов бизнес между български и американски фирми и много други.

Ще бъдат представени и седемте компании за производство и търговия на вина и алкохолни напитки:

  • Accolade wines
  • JACK RABBIT California, USA
  • GEYSER PEAK, ALEXANDER VALLEY, USA
  • Домейн Бойар
  • Бибендум
  • МЕТРО
  • Картел

C22