News

Новини от изложението

Приложимите към момента „Правила и Мерки за провеждане на изложения на територията на Интер Експо Център“

Текуща здравна ситуация и нейното влияние върху събитията в Интер Експо Център

Денят на виното, кафето и сетивата Изтъкнати сомелиери пристигат в столицата