Младенова изба

Тероарът е изключително подходящ за бели вина, които Младенова изба произвежда в широк диапазон, а сред тях за емблема на избата е бялото сухо вино Тамянка.

Младенова изба

Младенова изба е създадена през 2000 г. от Младен Михайлов в малкия крайдунавски град Тутракан – изненадващо интересен със своята хилядолетна история, съхранени традиции и дух. Настоящи собственици са Мая, Стефан и Георги Михайлови, а с технологията при производството се занимава Стефан Михайлов.

Лозята се простират на площ от 110 ха и са разположени близо до река Дунав и до защитената зона Калимок–Бръшлен – от тях 40 ха са собствени, а останалите 70 ха са собствени насаждения върху общинска земя. Младите лозя са от сортовете тамянка, димят, шардоне, мускат отонел, траминер, совиньон блан, ризлинг и вионие. Червените са каберне совиньон и мерло. Разполагат със собствена производствена база с капацитет 1 400 000 л и създават натурални вина със защитено географско указание. Тероарът е изключително подходящ за бели вина, които Младенова изба произвежда в широк диапазон, а сред тях за емблема на избата е бялото сухо вино Тамянка.


А20