UNITED STATES DEPARTMENT OF AGRICULTURE

Офисът на Департамента по земеделие е част от посолството на САЩ в България.

UNITED STATES DEPARTMENT OF AGRICULTURE

UNITED STATES DEPARTMENT OF AGRICULTURE / EMBASSY OF THE UNITED STATES OF AMERICA

Департаментът по земеделие на САЩ осигурява връзката на американското земеделие със световното, увеличавайки възможностите за търговия. Офисът на Департамента по земеделие е част от посолството на САЩ в България.

Дейността на офиса е свързана с публикуване на пазарни анализи и проучвания, разширяване и поддържане достъпа до външни пазари за американските земеделски продукти, провеждане на маркетингови промоции на американски хранителни продукти, пълно съдействие при установяване на контакти за разширяване на портфолиото на съществуващ бизнес или за установяване на нов бизнес между български и американски фирми и много други.

Щандове:

Зала 5, щандB6

Зала 5, щанд C4

Зала 6, щандC2


Bulgaria Sofia, 16, Kozyak Str.
5
B6, C4
+359 2 939 5720
agsofia@usda.gov

Офисът на Департамента по земеделие е част от посолството на САЩ в България.